PRAVNO OBVESTILO

Pogoji uporabe portala gremovkino.si
Ta dokument opisuje pogoje uporabe portala gremovkino.si.
Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate.

Spreminjanje pogojev uporabe

Omejitev osebne in nekomercialne uporabe Grafična podoba strani (v kar ne sodijo objavljene fotografije filmov) in vsa programska koda sta intelektualna lastnina podjetja Mobile2DS. Vsebina, objavljena na teh spletnih straneh, so lahko reproducira le v nekomercialne namene in se jo ne sme spreminjati ali drugače uporabljati, razen tako, kot je to določeno v tem besedilu, pri čemer se morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah.

Omejitev odgovornosti
Vsi uporabniki uporabljajo portal gremovkino.si na lastno odgovornost. Podjetje Mobile2DS, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, ne odgovarja za nobeno škodo (vključno z tisto, ki jo povzročijo virusi), oziroma škodo ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.
Podjetje Mobile2DS ni odgovorno za občasno nedelovanje strani, morebitno netočnost informacij in tudi ne za morebitno škodo nastalo zaradi uporabe netočnih ali nepopolnih informacij. Skušali pa bomo kar najbolj zmanjšati morebitne tehnične napake.

Zasebnost in osebni podatki
Zavedamo se, da je zasebnost obiskovalcev naših spletnih strani zelo pomembna. Zato so vsi podatki, ki jih pridobimo na spletnem mestu , uporabljeni izključno v namene, za katere so bili pridobljeni. Vse osebne podatke bomo hranili v tajnosti in jih ne bomo posredovali nikomur brez vašega predhodnega privoljenja.

Nezakonita ali prepovedana uporaba

Prepovedano je:
  • poskusiti pridobiti nepooblaščeni dostop do katere koli storitve portala, oziroma uporabniškega gesla drugega uporabnika
  • namerno motenje in onemogočanje dela drugih uporabnikov portala
  • uničevanje in spreminjanje podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
  • kršenje tajnosti ali objava podatkov, ki so v lasti drugih uporabnikov
  • objava in pošiljanje podatkov, ki kršijo avtorske pravice
  • ustvarjanje, pošiljanje ali objavljanje podatkov z žaljivo, neprimerno ali pornografsko vsebino
  • uporaba programov ali postopkov, katerih namen je poškodovanja, onemogočanje, preobremenitev portala gremovkino.si.


Uporabnik se strinja, da se za potrebe kršitev ob oddaji komentarja zabeleži datum, ura oglasa in IP številka, ter da se v primeru suma, da je prišlo do kršitev uporabe, kaznivega dejanja ali da je potreben sodni pregon dejanja, navedeni podatki posredujejo ustreznim službam.

Mobile2DS bo uporabnikom pošiljal le elektronsko pošto, ki je neposredno povezana s sistemom in aktivnostmi na portalu gremovkino.si.